نمی خواهم وارد مباحث سیاسی شوم ولی چاره ای نیست. به قول اسمایلر که می گوید «سیاست علم زندگی است» باید از عملکرد های دولت آقای روحانی بگویم. هنوز بعد از ۴ سال بیکاری بیداد می کند. گرانی مردم را در تنگنای اقتصادی قرار داده است. (گرچه به قول آقایان تورم تک رقمی شده است) رشد اقتصادی بالای ۷ درصد است. رکود بازار کسب و کار را فلج کرده است به طوریکه دست اندرکاران بانک مرکزی می گویند آمار چک های برگشتی باید محرمانه بماند و چندی قبل مسئله گورخوابی زبانزد خاص و عام گردید. پس این دولت فخیمه به چه چیز خود افتخار می کند. حقوق مستمری بگیران تأمین اجتماعی را یک ماه بعد واریز می کنند و مسائل بسیار ولی همین کافی است.