دولت بودجه فرهنگی سال ۹۶ را مبلغ ۶۱۲۰ میلیارد تومان تصویب کرده است که از این مبلغ ۹۰۰ میلیارد تومان برای بودجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در نظر گرفته و مابقی متعلق به مراکز فرهنگی غیر دولتی و عمومی می باشد . اگر مجلس و دولت ۵ درصد از این بودجه عمومی را به آسیب شناسی صنعت نشر اختصاص بدهند مثلا از ناشران کتاب خریداری کنند. چند ناشر می توانند کتاب های خود را به وزارت فرهنگ بفروشند و مقدار زیادی از هزینه آن ها جبران می شود و با این مبلغ با سود کم به ناشران وام بدهند. این موضوع هم مقداری از مشکلات مالی آن ها را حل می کند ولی نه دولت و نه مجلس زیر بار این مسئله نمی روند. متأسفم.