نمی دانم تا چه وقت باید سایه شوم سیاست بر ابعاد مختلف اجتماعی از جمله فرهنگ به خصوص کتاب و کتابخوانی افکنده باشد و هر گروهی که بر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سیطره پیدا می کنند ، بخش کتاب را تحت شعاع قرار می دهند. فرقی نمی کند اصولگرا باشد یا اصلاح طلب و متأسفانه بخش ممیزی اداره کتاب و کتابخوانی آنچنان کتاب های نویسندگان ، مترجمان و ناشران را مثله می کند که هر شخصی می تواند تشخیص دهد که چه بر سر این کتاب ها آمده است. بدانید سیاست باتلاقی است که هر کس در آن بیفتد غرق خواهد شد و چیزی از فرهنگ باقی نخواهد ماند ، به همین دلیل است که فرهنگ به ویژه صنعت نشر در جامعه ما اعتلاء و ارتقاء پیدا نمی کند.